ἠγάσθην

ἄγαμαι
wonder
imperf ind mp 3rd dual (attic epic ionic)
ἄγαμαι
wonder
aor ind pass 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic)
ἄγαμαι
wonder
aor ind pass 1st sg (attic epic ionic)
ἠγά̱σθην , ἀγάω
imperf ind mp 3rd dual (attic epic ionic)
ἀγάζω
exalt overmuch
plup ind mp 3rd dual (attic epic doric ionic aeolic)
ἀγάζω
exalt overmuch
aor ind pass 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic)
ἀγάζω
exalt overmuch
aor ind pass 1st sg (attic epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.